Fundusze Europejskie

Z przyjemnością informujemy, że dostaliśmy dotację na realizację projektu pn.

„Dywersyfikacja źródeł przychodów drogą do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa dotkniętego skutkami Covid-19”.

 

Projekt dofinansowany w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

Konkurs nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-420/21

Oś Priorytetowa: Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie : Rozwój produktów i usług w MŚP

 

Poddziałanie : Rozwój produktów i usług w MŚP - konkursy horyzontalne

 

Celem niniejszego projektu jest zakup środków trwałych, który przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności firmy przez zakup sprzętu ogrodniczego do pielęgnacji zieleni, dywersyfikując tym samym zakres świadczonych usług przez przedsiębiorstwo. Zapewni to długofalowy rozwój firmy oraz stanowić będzie zabezpieczenie w niepewnych czasach epidemiologicznych. Poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła, nastąpi znaczna poprawa efektywności energetycznej, co zapoczątkuje stosowanie polityki zrównoważonego rozwoju w firmie poprzez stosowanie proekologicznych rozwiązań przeciwdziałających negatywnemu wpływowi człowieka na środowisko.

 

Realizacja projektu przyczyni się to do zmniejszenia negatywnych skutków COVID-19 dla przedsiębiorcy oraz stanowić będzie wsparcie lokalnego rynku pracy. Dofinansowanie projektu z UE: 219 200 PLN

Wybierz jedną z naszych ofert przygotowaną specjalnie dla Twoich potrzeb